ATUR CARA PROGRAM, 2-3 DISEMBER 2017

TARIKH / HARI

MASA

AKTIVITI

 

2 Disember 2017
(Sabtu)

9.00 pagi

Pendaftaran & Minum Pagi

9:30 pagi

Ucapan Aluan oleh YBhg. Prof. Dato’ Dr. Mortaza bin Mohamed,
Naib Canselor

10.00 pagi

Redesigning Education Higher Education @UMK olehYBhg. Prof. Dr. Mohd. Hassan bin Mohd. Osman, Timbalan Naib Canselor (Akademik & Antarabangsa)

10.30 pagi

Tadbir Urus Senat (Perlembagaan & Statut)
Mej. (K) Pauzi bin Pak Chu, Pendaftar

11.00 pagi

Sesi Soal Jawab

11.30 pagi

Perbincangan dalam Kumpulan

1.00  tengah hari

Makan Tengah hari & Solat Zohor

2.30 petang

[Sambungan]  Perbincangan dalam Kumpulan

5.30 petang

Minum Petang & Bersurai

3 Disember 2017
 (Ahad)

8.30 pagi

Pendaftaran & Minum Pagi

9.00 pagi

[Sambungan] Perbincangan dalam Kumpulan

11.00 pagi

Sesi Pembentangan & Soal Jawab (Kumpulan 1)

11.50 pagi

Sesi Pembentangan & Soal Jawab (Kumpulan 2)

12.40  tengah hari

Makan Tengah hari & Solat Zohor

2.00 petang

Sesi Pembentangan & Soal Jawab (Kumpulan 3)

3.50 petang

Resolusi Bengkel Redesigning Higher Education @UMK oleh
YBhg. Prof. Dr. Mohd. Hassan bin Mohd. Osman,
Timbalan Naib Canselor (Akademik dan Antarabangsa)

4.30 petang

Minum Petang & Bersurai