Institusi
 

14 Soalan

Kewangan
 

11 Soalan

Sumber Manusia

9 Soalan

Akademik
 

9 Soalan

Auditor dan Pakar Rujuk

KETUA PROJEK AKA-UA 2017
Ab. Rahim Yusoff, Timbalan Ketua Pengarah MPC

INSTITUSI GOVERNAN KEWANGAN SUMBER MANUSIA AKADEMIK
AUDITOR
Dr. Safuan Idris
Ketua Seksyen, Sistem Pengurusan dan Standard, SIRIM Berhad
Dzulkifli Sipon
Perunding Utama, Synergy Lean Consulting
Dr. Rahmat Md Smail
Pengarah, Bahagian QED/MPC
Dr. Ida Yasin
Director of Non Thesis Based Programme Putra Business School
Saadiah Enok
Juru Perunding Utama, Pembangunan Perniagaan & Operasi, SIRIM Berhad
Izani Ishak
Pengurus, Bahagian PCT/MPC
Mokhzani Aris  Mohd Yusoff 
Pengurus, Bahagian PCD/MPC
Saliza Saari
Pengurus, Bahagian QED/MPC
Roseleena Hashim
Setiausaha Perbadanan MPC
Hilina Abdul Karim
Akauntan Kanan, MPC
Dr. Mazrina Mohd Ibramsah
Pengurus Kanan HRMD/MPC
 
PAKAR RUJUK
Ahmad Shahab  Hj. Din
Mantan Senior Corporate Consultant, Malaysia Institute of Corporate Governance
Hj. Anuar  Mohamad
Mantan Bendahari UM
Dr. Aniah Baharom
Mantan Timbalan Pendaftar UiTM
Prof. Emeritus  Dr. Muhamad  Awang
Mantan Naib Canselor Universiti SEGI